הטסות

הטסות

הפעילות מיועדת אך ורק לילדים המטופלים בבתי החולים במרכז הארץ.

הרשמה מראש חובה אצל תומכת הרווחה בלבד (אין הרשמה בפייסבוק).