ספיי פסטיגל

ספיי פסטיגל

פעילות מיועדת לילדים המטופלים -בטיפול פעיל- במחלקה האונקולוגית בבתי החולים הדסה, שערי צדק, רמב”ם, העמק, בני ציון, ספרא, דנה ושניידר בלבד.

יש להירשם מראש אצל תומכות הרווחה:
טל קדרון 052-6662093
טלי נווה 052-6662096
מיכל פריהוף 052-6662097
שירלי שטמלר 052-6662098

ייתכנו שינויים בתוכנית. מספר המקומות מוגבל